Категория: Финансиране
Дата:

Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

№ BG06RDNP001-4.002 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”   Цел на  процедурата е подобряването на икономическата [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Норвежки финансов механизъм 2014-2021 Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”

Норвежки финансов механизъм 2014-2021 Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”   Цел на програмата е да насърчи [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Процедура ‘’Граждански контрол върху реформата в съдебната система’’ от ОПДУ

BG05SFOP001-3.003 „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”   Цели на процедурата: Осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Мярка 7.2 МИГ Троян – Априлци – Угърчин ПРСР 2018

BGBG06RDNP001-19.004  МИГ Троян, Априлци, Угърчин Мярка 7.2 ‘’Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването нас всички видове малка по мащаби инфраструктура’’   Цел: Мярка 7.2 [...]

Категория: Финансиране
Дата:

ПМ 4.2.1. МИГ Нови пазар – Каспичан ПРСР 2018

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” BG06RDNP001-19.015 МЯРКА 4.2.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА   СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ Цел на процедурата: Мярка 4.2.1„Инвестиции в [...]