Категория: Финансиране
Дата:

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” МИГ Троян, Априлци, Угърчин

Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” МИГ Троян, Априлци, Угърчин   Цели на процедурата: [...]

Категория: Финансиране
Дата:

„Инвестиции в земеделските стопанства” МИГ Троян,Априлци,Угърчин

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства”  МИГ Троян,Априлци,Угърчин   Цели на процедурата: Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Троян, Априлци, [...]

Категория: Финансиране
Дата:

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” МИГ Троян, Априлци, Угърчин

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” МИГ Троян, Априлци, Угърчин   Цели на процедурата: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и [...]

Категория: Финансиране
Дата:

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ МИГ Аврен Белослав

BG16RFOP002-2.027 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ МИГ Аврен Белослав   Цел на процедурата са: Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики чрез възможности за [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства’’ МИГ Котел, Сингуларе И Върбица

BG06RDNP001-19.063 Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства’’ МИГ Котел, Сингуларе И Върбица   Цели на процедурата са: Преструктуриране и развитие на наличните материални [...]

Категория: Финансиране
Дата:

„Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“  Програма за морско дело и рибарство 2014-2020   Цели на процедурата са: повишаване на [...]

Категория: Финансиране
Дата:

“Развитие на предприемачеството’’ МИГ Исперих

BG05M9OP001- 1.035 “Развитие на предприемачеството’’ МИГ Исперих   Цели на процедурата са: Развитие на предприемаческите умения Включването в самостоятелна заетост на безработни или заети, [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ МИГ Котел, Сингуларе и Върбица

BG06RDNP001-19.053 Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ МИГ Котел, Сингуларе и Върбица   [...]