Категория: Финансиране
Дата:

Отворен прием за процедурата 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Цели на процедурата са: Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места Намаляване на сезонните колебания в заетостта Насърчаване на инвестиционните [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Предстоящо откриване на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

Цел на процедурата: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на малките и средните [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура „Насърчаване на предприемачеството”

Планира се удължаване на двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“   С цел благоприятно разрешаване на [...]