Категория: Финансиране
Дата:

Обявa за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подобряване на производствения капацитет в [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Стартира прием на проектни предложения по Подмярка 6.4.1 Лекари и зъболекари „на колела” от ПРСР 2014-2020

Подмярката дава възможност за реализиране на изключителните по същността си проекти – мобилни медицински и стоматологични кабинети. Важността им се определя от съчетанието на иновация в [...]

Категория: Финансиране
Дата:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ 2019 – 2023 ГОДИНА   МЯРКА І. Популяризиране на пазарите на трети държави. Основна цел: повишаване на [...]