Категория: Финансиране
Дата:

ДФЗ утвърди 1 млн. лева за стационарни и мобилни мандри

Ресурс от 1 млн. лева за 2019 г. утвърди УС на ДФ „Земеделие“ по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”. [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Набиране на проекти за финансиране чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие за София и Южна България

Покана за набиране на проекти за финансиране чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие за София и Южна България Фонд за устойчиви градове обявява процедура за финансиране на проекти по [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Набиране на проектни предложения по програма “Бизнес развитие, иновации и МСП”, фокусна област “Технология на благосъстоянието“ (Welfare Technology)

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по програма “Бизнес развитие, иновации и МСП”, фокусна област “Технология на благосъстоянието“ (Welfare Technology) [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Покана за предложения по програма “Еразъм+”

Цели на поканата са: -насърчаване иновациите в областта на образованието и обучението чрез европейско сътрудничество както на ниво политика, така и на практическо ниво; -възможност на ключовите [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Обявен прием по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозята 2019 г.”

Допустими по мярката са: Производители на винено грозде, които имат валидни разрешения за презасаждане и разрешения, които са издадени на база права за презасаждане, произтичащи от същото [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Обществено обсъждане на процедура “Умения” ОПРЧР

Цел на процедурата: Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Откриване на процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Цел на процедурата: Подобряване на производствения капацитет на МСП с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.   Общият размер на безвъзмездната [...]