Категория: Финансиране
Дата:

Стартира приема на проектни предложения по ОПИК

 ОПИК 2014-2020г. BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“  Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за [...]

Категория:
Дата:

„СКИТИЯ 1 ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево

  Проект по процедура „Подобряване производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма „Иновациии и конкурентноспособност” 2014-2020г. Номер на Договора за безвъзмездна финансова помощ: [...]

Категория:
Дата:

НИКОМ 65 ЕООД, гр.Варна

Проект по процедура „Подобряване производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма „Иновациии и конкурентноспособност” 2014-2020г. Номер на Договора за безвъзмездна финансова помощ: [...]

Категория: Финансиране
Дата:

ПРСР – Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

За предстоящите месеци е планиран приема на проекти и бюджета възлиза на 100 000 000 евро. Минималната стойност на допустимите разходи е 10 000 евро, а максималната 600 000 евро. Мярката има за [...]

Категория: Събития
Дата:

Очаква се да започне приема по процедура „Подобряване на производствения капацитет“ на ОПИК

Очаква се приема на документи по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ да започне. Бюджета по програмата е 150 598 910 лв., като [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Гудуил Консултинг ЕООД стартира предлагането на нови услуги, свързани със специализирано бизнес, управленско и финансово консултиране

Разполагайки с дългогодишен опит и експертиза в бизнес процесите и задълбочени познания като консултанти по Европейско и донорско финансиране, в края на 2017 г. Гудуил Консултинг разшири своята [...]