Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТ

През м. август 2020 г. стартира програма ,, Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТ” [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Предстои прием на проекти за програма ,,Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19”. Основна цел: преодоляване на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТИТС

През м. август 2020 г. стартира програма ,,Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

През м. октомври 2020 г. стартира програма ,, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ Крайният срок за [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

мярка 8 „Инвестиции в развитие и подобряване жизнеспособността на горските райони“

В средата на м. юли стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа на земеделски стопани  в сектор “Животновъдство”

В края на месец юни се очаква да отвори мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Индикативна дата на обявяване на процедурата: 30.06.2020 г. Краен срок за подаване на проектни [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа за производители на риба и други водни организми с цел преодоляване последствията от “COVID 19”

Отварят мярка: 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“ ➢Основна цел: Осигуряване на оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури с цел преодоляване последствията от “COVID-19”

Отварят мярка: 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” Основна цел: Предоставяне на оперативен капитал за преработвателни предприятия, преработващи продукти от риболов и [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа за средни предприятия с цел преодоляване последствията от пандемията “COVID -19“

Период за прием на проекти: 10 юли – 24 август 2020 г.   Целта е: Осигуряване на финансово подпомагане на българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Икономическа подкрепа на микро и малки предприятия срещу COVID-19

Отваря мярката „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия отпандемията COVID-19“ по програма „Капацитет за растеж на МСП”. Целта е: Осигуряване на [...]

cтраница 1 of 8