Категория: Финансиране
Дата:

Стартира приема на проектни предложения по ОПИК

 ОПИК 2014-2020г. BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“  Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за [...]

Категория: Финансиране
Дата:

ПРСР – Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

За предстоящите месеци е планиран приема на проекти и бюджета възлиза на 100 000 000 евро. Минималната стойност на допустимите разходи е 10 000 евро, а максималната 600 000 евро. Мярката има за [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Гудуил Консултинг ЕООД стартира предлагането на нови услуги, свързани със специализирано бизнес, управленско и финансово консултиране

Разполагайки с дългогодишен опит и експертиза в бизнес процесите и задълбочени познания като консултанти по Европейско и донорско финансиране, в края на 2017 г. Гудуил Консултинг разшири своята [...]