Категория: Финансиране
Дата:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Обявa за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подобряване на производствения капацитет в [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Стартира прием на проектни предложения по Подмярка 6.4.1 Лекари и зъболекари „на колела” от ПРСР 2014-2020

Подмярката дава възможност за реализиране на изключителните по същността си проекти – мобилни медицински и стоматологични кабинети. Важността им се определя от съчетанието на иновация в [...]

Категория: Финансиране
Дата:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ 2019 – 2023 ГОДИНА   МЯРКА І. Популяризиране на пазарите на трети държави. Основна цел: повишаване на [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Отворен прием за процедурата 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Цели на процедурата са: Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места Намаляване на сезонните колебания в заетостта Насърчаване на инвестиционните [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Предстоящо откриване на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

Цел на процедурата: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на малките и средните [...]

Категория: Финансиране
Дата:

Удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура „Насърчаване на предприемачеството”

Планира се удължаване на двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“   С цел благоприятно разрешаване на [...]

Категория: Финансиране
Дата:

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” МИГ Троян, Априлци, Угърчин

Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” МИГ Троян, Априлци, Угърчин   Цели на процедурата: [...]

Категория: Финансиране
Дата:

„Инвестиции в земеделските стопанства” МИГ Троян,Априлци,Угърчин

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства”  МИГ Троян,Априлци,Угърчин   Цели на процедурата: Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Троян, Априлци, [...]

Категория: Финансиране
Дата:

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” МИГ Троян, Априлци, Угърчин

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” МИГ Троян, Априлци, Угърчин   Цели на процедурата: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и [...]

cтраница 1 of 3