„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” МИГ Троян, Априлци, Угърчин

 Категория: Финансиране

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг

на селскостопански продукти”

МИГ Троян, Априлци, Угърчин

 

Цели на процедурата:

Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  • по-добро използване на факторите за производство;
  • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
  • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  • постигане на съответствие със стандартите на ЕС;
  • подобряване опазването на околната среда.

 

Общ размер на помощта  е 130 000 лева. Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 15 000лева, а максималният- 200 000лева. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е 50%.

 

Допустими кандидати са:

  • Земеделски производители, регистрирани съгласно ЗПЗП;
  • Предприятия /Физически и Юридически лица/,, регистрирани съгласно ЗСБТ.

 

 

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 28 септември 2018г. до 16:30 часа.

Последни публикации