Набиране на проектни предложения по програма “Бизнес развитие, иновации и МСП”, фокусна област “Технология на благосъстоянието“ (Welfare Technology)

 Категория: Финансиране

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по програма “Бизнес развитие, иновации и МСП”, фокусна област “Технология на благосъстоянието“ (Welfare Technology)

Допустими кандидати са малки и и средни предприятия, както и големи предприятия, които имат не повече от 25% държавно участие.

Минимален размер на проектите – 50 000 евро

Максимален размер – до 1 000 000 евро

Максималният интензитет на БФП е до 70%

 

Краен срок за кандидатстване: 21 март 2019 година (четвъртък), 13:00 ч. българско време.

Последни публикации
Kulturális intézmények fejlesztése a konvergencia régióiban