Новини

ОПИК „Насърчаване на предприемачеството“

   Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и [...]

ПРСР – Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

За предстоящите месеци е планиран приема на проекти и бюджета възлиза на 100 000 000 евро. Минималната стойност на допустимите разходи е 10 000 евро, а максималната 600 000 евро. Мярката има за цел развитие на конкурентоспособността на селските [...]

Очаква се да започне приема по процедура „Подобряване на производствения капацитет“ на ОПИК

Очаква се приема на документи по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ да започне. Бюджета по програмата е 150 598 910 лв., като минималният размер на помощта е 100 000 лв., а [...]

Гудуил Консултинг ЕООД стартира предлагането на нови услуги, свързани със специализирано бизнес, управленско и финансово консултиране

Разполагайки с дългогодишен опит и експертиза в бизнес процесите и задълбочени познания като консултанти по Европейско и донорско финансиране, в края на 2017 г. Гудуил Консултинг разшири своята гама от консултантски услуги свързани с развитие [...]