Предстоящо откриване на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

 Категория: Финансиране

Цел на процедурата:

Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на малките и средните предприятия.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 150 598 910 лева, като минималният размер на помощта е 100 000 лева, а максималният- 1 000 000 лева.

 

Максималният интензитет на допустимите разходи по проект е 70%.

Максималната продължителност на проектите е 18 месеца.

 

Допустимите дейности по настоящата процедура са:

  • Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
  • Дейности за въвеждане на системи за управление и
  • постигане на съответствие
  • Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса
  • Дейности за визуализация на проекта

 

Краен срок за кандидатстване– два крайни срока за кандидатстване.

Минималният срок за подаване на проектни предложения за първи краен срок е 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Последни публикации
Az innováció folytatódhat!