“Развитие на предприемачеството’’ МИГ Исперих

 Категория: Финансиране

BG05M9OP001- 1.035 “Развитие на предприемачеството’’

МИГ Исперих

 

Цели на процедурата са:

 • Развитие на предприемаческите умения
 • Включването в самостоятелна заетост на безработни или заети, които имат предприемачески нагласи
 • Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес;
 • Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи;
 • Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране,
 • Достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

 

Общ размер на помощта е 200 000 лева. Минималният размер на допустимите разходи за проект е 20 000 лева, а максималният- 75 000лева. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата и интензитетът може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта.

 

Допустими кандидати/ партньори са:

 • центрове за развитие на предприемачеството , вкл. търговски дружества и неправителствени организации;
 • обучителни организации;
 • социални партньори

 

Допустими дейности са:

В рамките на всеки проект задължително се изпълняват следните дейности:

 • Дейности за организация и управление;
 • Дейности за информация и комуникация

 

По процедурата се дава приоритет на лица с най – голям потенциал за стартиране на бизнес (заети или безработни лица с професионална квалификация или млади хора), както и на жени.

Последни публикации
epitoipari-palyazattelepülésfejlesztési pályázatok Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 42