Стартира прием на проектни предложения по Подмярка 6.4.1 Лекари и зъболекари „на колела” от ПРСР 2014-2020

 Категория: Финансиране

Подмярката дава възможност за реализиране на изключителните по същността си проекти – мобилни медицински и стоматологични кабинети. Важността им се определя от съчетанието на иновация в предоставянето на медицински грижи и обществената нужда и полезност на такива проекти на територията на селските райони в България.

Мобилните медицински кабинети предоставят възможност за провеждане на ранна диагностика и оказване на високотехнологична помощ на населението във всички райони с недостиг на квалифицирана медицинска помощ и апаратура. Мобилните медицински услуги позволяват да се осигури високо ниво на помощ в различни медицински области – кардиология, гинекология, педиатрия, стоматология и други.

Недостигът на здравни грижи за пациентите, особено в отдалечените от административни центрове райони на страната, трудно достъпните и планински райони – райони с предимно застаряващо население, може да се преодолее с функционирането на мобилни медицински кабинети. Още повече, част от разходите по закупуването на такъв кабинет могат да бъдат финансирани с европейски пари по Оперативна програма развитие на селските райони.

Последни публикации