Удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура „Насърчаване на предприемачеството”

 Категория: Финансиране

Планира се удължаване на двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

 

С цел благоприятно разрешаване на възникналия казус с временното преустановяване на функционирането на Търговския регистър, е внесено предложение за разглеждане на проект ,който предвижда  удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения при възникнали непредвидени обстоятелства.

В тази връзка, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, уведомява всички потенциални кандидати по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, че планира да удължи двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедурата.

 

Първият краен срок за подаване на проектни предложения се планира да се измени от 16:30 часа на 05.09.2018 г. на 16:30 часа на 08.10.2018 г.

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения от 16:30 часа на 07.11.2018 г. на 16:30 часа на 10.12.2018 г.

 

Последни публикации
kapacitásbővítés