Голям интерес към операция „Умения“ на ОПРЧР

 Категория: Финансиране

Десетки представители на бизнеса се включиха в Информационния ден по операция „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който се проведе в София. Общият бюджет на процедурата е 30 млн. лева, а работодателите могат да кандидатстват с проекти до 3 май 2019 г. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 15 000 лева, а максималният размер – 3,9 млн. лева. По операция „Умения“ ще се организират специфични обучения, съобразени с конкретното работно място и обучения за придобиване на професионалната квалификация или ключови компетентности. Работодателите ще имат право да обучават освен заети лица, и безработни и неактивни лица. При обучението на безработни или неактивни лица, на работодателите ще бъде дадена възможност за включването им в несубсидирана заетост след успешно завършване на обучението. При организирането на обучения на заети лица пък се предвиждат различни възможности за гъвкави форми на заетост за периода на обучението. Всяко едно обучение трябва да е в рамките на до 18 месеца, като едно лице може да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация или ключови компетентности.

При откриването на Информационния ден заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова коментира, че в момента голямото предизвикателство на пазара на труда е липсата на кадри и на подготвени специалисти. Тя допълни, че операция „Умения“ е изцяло в подкрепа на българските работодатели, които ще имат възможност да подготвят и обучат своя персонал, както и да привлекат нови служители със съответните знания и умения. От друга страна обучаващите се ще се чувстват по-пълноценни на работното си място и ще могат да получават по-високи заплати.

По операция „Умения“ ще могат да кандидатстват малки, средни и големи предприятия. „Минималният праг на проектите от 15 000 лева ще даде възможност и на малки предприятия с под 10 души персонал да подготвят проекти и да обучат служителите си“, коментира Русинова. За първи път се предлага възможност за провеждане на обучения не само по професионална квалификация и ключови компетентности, но и специфични обучения. „През 2018 г. имахме възможност с над 40 проекта да финансираме български работодатели за провеждането на специфични обучения и така да ги подкрепим в подготовката на кадрите им на базата на специфичните изисквания за работното място, предприятието или сектора. Вярваме, че, ако се съчетаят трите вида обучения в рамките на един проект, това ще даде достатъчно гъвкавост да се отговори на нуждите от обучение на служителите в една фирма“, заяви зам.-министърът. При привличането на безработни или неактивни лица, на работодателите ще бъде даден шанс след това да наемат обучаваните. В този случай работодателите ще бъдат стимулирани допълнително, като осигуровките на наетите безработни или неактивни лица ще бъдат покривани през първите 6 месеца със средства от ОПРЧР.

Последни публикации