Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа за средни предприятия с цел преодоляване последствията от “COVID -19“

Отваря мярката: „Подкрепа за средни предприятия с цел преодоляване последствията от “COVID -19″по програма „Капацитет за растеж на МСП”.   Целта е: Осигуряването на оперативен [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Икономическа подкрепа на микро и малки предприятия срещу COVID-19

Отваря мярката „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия отпандемията COVID-19“ по програма „Капацитет за растеж на МСП”. Целта е: Осигуряване на [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Ваучерна схема за емитиране ценни книжа на МСП

Ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари е насочена към осигуряването на достъп на българските МСП до финансиране от капиталовите пазари [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

МИГ Стамболово-Кърджали е отворена по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

МИГ Стамболово-Кърджали отвори по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16.06.2020 г.  Основна цел: [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Фонд “Условия на труд” финансира текущи ремонти на предприятията

Фонд „Условия на труд“ поема разходи за текущи ремонти за подобряване условията на труд, като право да кандидатстват имат всички фирми, отраслови, браншови, юридически лица, регионални и областни [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – Транснационално сътрудничество

Бюджетът на оперативната програма е 15 млн.лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., а максималният – 200 000 лв. Допустими за участие са: представители на [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Отвори Инвестиции в предприятията от лозаро-винарския сектор

Стартира Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор “Инвестиции в предприятия”. Краен срок за подаване на проектни предложения – 10.04.2020г. Подпомагането по мярка [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Обсъждат програма Дигитализация на малки и средни предприятия

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП е вече на обществено обсъждане и ще отвори до края на март т. г. Бюджетът по схемата е: 58 674 900 лева Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: • да са [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Идват инвестиционни помощи за бизнеса по иновации и екология

Помощи за българските предприятия предвижда програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, чийто краен срок за подаване на документите е 4 юни, 2020 г. Приоритетна област е  „Иновации за [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

На 17 март ще се отвори МИГ-Добричка: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Основната цел на МИГ ДОБРИЧКА е: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез:  [...]

cтраница 1 of 2