Референции

„СКИТИЯ 1 ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево

  Проект по процедура „Подобряване производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма „Иновациии и конкурентноспособност” 2014-2020г. Номер на Договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-1046-C01 Наименование на Договора за [...]

НИТЦЗ Плантис ЕООД“, гр.Разград

Проект по процедура „Подобряване производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма „Иновациии и конкурентноспособност” 2014-2020г. Номер на Договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-1049-C01 Наименование на Договора за [...]

НИКОМ 65 ЕООД, гр.Варна

Проект по процедура „Подобряване производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма „Иновациии и конкурентноспособност” 2014-2020г. Номер на Договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-0942-C01 Наименование на Договора за [...]

БГ изолация ЕООД, гр.Силистра

Проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Номер на Договора за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.008-0882-C01. Наименование на Договора за безвъзмездна [...]

БАЛКОНФ ЕООД, гр.Балчик и гр.Търговище

Проект по Фонд „Условия на труд” към МТСП, Договор № 55/10.12.2014г. „Подобряване на условията на труд в БАЛКОНФ ЕООД” Обща стойност на проекта 100 373,43 лв; БФП – 30 112,03 лв, грантова помощ 30 %; Цел: подобрение в условията на труд в Балконф [...]